znacka
                                                  úvod             certifikáty             kontakt             e-shop              dotazy             návod kostky - velká sada              návod kostky - malá sada
kostky4
en/de
     hračky           kapsáře           domeček           auta           podložky na hraní            sedací vaky           měkké kostky I.            měkké kostky II.           omyvatelné kostky III.


měkk?kostky skládán? obchodyNávod pro hry s měkkými kostkami

Při interakci s dítětem je možno hrát následujíc?hry (daj?se vymyslet i jin?hry dle fantazie). Kostky si můžete koupit v e-shopu.

1. Obchody

Z kostek jsou složeny dva obchůdky (například jeden může být v teplých barvách, druh?ve studených) na pultíku je vystaven?zboží. Děti přicházej?a obchoduj?s hračkami. Děti se učí komunikaci.


měkk?kostky skládán? obchody, nákres

házen?kostkou


2. Házen?na ter?/h1>

2- 4 děti stoj?v rozích, každ?m?svoji kostku, na tlesknut? nebo jin?povel všechny najednou hod?co nejblíže středu, kdo hod?kostku nejblíže středu terče m?bod. Akce se opakuje a body se sčítaj? Hrou procvičujeme sčítán? soustředěn? komunikaci s ostatními.


házen?kostkou, nákresfaraon z kostek

3. Faraon vstáv?z mrtvých

Jedno díte se položí na zem ostatn?děti ho obestav?kostkami do tvaru sarkofágu- pyramidy. Děti potom ustoup?a na povel vstane dít?-faraon z mrtvých a tím rozboří kostky. Pot?se děti vyměn? Děti se zamýšl?nad minulost? jak?to asi bylo v pyramid? Vcituj?se do pocitu faraon? kterým druz?stavěj?sarkofág a hraj?tak i mal?divadlo při rozbourán?kostek.


faraon z měkkých kostekměkk?kostky- hry

4. Prohozy

Cílem hry je prohodit malou kostku různým uspořádáním kostek tak, aby nebyla stavba zbořena. Zde cvičíme s dětmi trpělivost, soustředěn? koordinaci pohyb? Tak?fantazii, protože děti mohou vymýšlet stavby, kterými je možn?kostku prohazovat, a tak?procvičujeme spolupráci na vytvořen?stavby.měkk?kostky- hry

kuželky

5. Kuželky

Na podložku se postav?na stojato dlouh?kostky jako kuželky. Dít?háže malou kostkou do kuželek. Počít?kolik jich spadlo nebo kolik pokus?potřebuje k zhozen?všech kostek. Akce se opakuje. Hra rozvíj?koordinaci pohyb?při házen?kostkou, počítán? srovnáván?čísel- kdo shodil míň nebo víc kostek a dokonce i paměť, protože si mus?děti zapamatovat kolik kuželek shodil spoluhráč.


kuželky s měkkými kostkami

divadlo složen?z měkkých kostek

6. Divadlo

Z kostek se d?postavit scéna pro hran?divadla. Dospěl?čte knihu pohádek a děti improvizuj?ve vystavěném prostoru jevišt?a předváděj?jednotliv?scénky. Scéna se může přizpůsobit velikosti herc? Na maňáskov?divadlo je možn?ji zmenšit a do hry zapojit i převlíkac?hračky-pohádky či zvířata, nebo dokonce i kapsáře. Na fotce je příběh o pejskovi a kočičce. Vypravěče představuje žába- dít? herec. Děti si cvičí představivost, vystupován?před někým, hlasitost projevu, komunikaci mezi sebou.


divadlo složen?z měkkých kostekPřekážkov?- opičí dráha

7. Překážkov?- opičí dráha

Postavením překážkov?dráhy získáme místo pro tělocvik dět? můžeme jim při proběhnut?překážkovou dráhou měřit čas... Děti si cvičí při této hře koordinaci pohyb? Mohou mít vymezen?stanovišt? na kterých provedou vždy nějak?cvik apod.


Překážkov?- opičí dráhaKopac?mini golf z měkkých kostek

8. Kopac?mini golf

Z kostek se vytvoří ohrazen?na konci je mezera. Cílem hry je dopravit míček kopáním do mezery. Počítaj?se dotyky. Kdo doprav?míček do cíle s nejmenším počtem dotek?vyhráv? Hra rozvíj?šikovnost, obratnost, soustředěn?
mini golf z měkkých kostek- nákreshra na babu

9. Hra na babu

Z kostek vymezíme prostor- chodbičku, bludišt? kterou bude dít?se zakrytýma očima procházet. Druh?dít?ho bude při chůzi povely ústn?navigovat. Děti se učí slovn?pohotov?reagovat. Předvídat situaci, postarat se o někoho, pomoci druhému. Je to výukov?didaktick?hra.


hra na babu nákres


skládán?čísel z kostek

10. Skládán?čísel a písmen

Děti mohou z kostek skládat čísla nebo písmena. Připravovat se na výuku abecedy. Hra cvičí poznáván?čísel a jednoduch?sčítán?


skládán?čísel z kostek


přeskakovac?sluníčko

11. Přeskakovac?sluníčko

Kdy?z podložky uděláme střed sluníčka a z kostek paprsky, máme tímto vytvořenou obíhac?a přeskakovac?dráhu. Děti při přeskakován?kostek mohou repliky hodinek rolex kostky zvedat a zase pokládat, cvičí tím psychomotorick?dovednosti.


skládán?čísel z kostek

žirafa

12. Skládán?zvířat

Děti si mohou z kostek poskládat i různ?zvířata- želvu, žirafu, slona atd., ty pak dosahuj?impozatních rozměr?


skládán?čísel z kostek

fekar.com
kontakt
e-shop
webdesign petra